KOMATSU WA75-3

KOMATSU WA75-3

PALA CARGADORA DE RUEDAS

2004

8500 HORAS

ENGANCHE RÁPIDO

CUCHARA DE ALMEJA

KOMATSU WA75-3